การปรับปรุงโปรแกรม NHSOAuthen4.x เสร็จสมบูรณ์

พร้อมอัพเดต License Manager ปี 2559 แล้ว

กรุณารีสตาร์ทเครื่อง