สสจ.ทั่วประเทศ

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

053-222666

053-222666

01-2663311

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

053-531899

053-531899

09-7554983

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

054-227523,

227526-29

053-227524

01-7248632

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

053-611321,611281

,611324

053-611322

01-8844624

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

053-910300,910301

910305

053-910307

01-8859794

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

054-409100

054-409198

01-9512140

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

054-620787

054-521383

01-9606602,

01-9525611

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

054-710190,710383,751892,771668

054-710559

01-8837601

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

055-219687

055-244410

01-8867176

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

055-518111

055-518139

01-8870931

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

056-723100,721546

056-711299

09-9608909

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

055-614540

055-613375

01-8874488

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

055-411847

055-441848

01-8868787

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

056-232001-6

056-225212

01-8847746

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

056-17965,571007

056-511327

01-8884039

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

055-710201

055-710200

01-8879779

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

056-611288,613016,

612530-1

056-611044

-

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

02-5801168 กด 0

02-5899121

01-9197858

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035-241967

035-244332

01-8531079

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

02-5934150

02-5817596

01-9845107

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

053620079,611222,

611336

035-620521

01-8795587

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

036-223118

036-212038

01-9942898

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

036-520742

036-512750

01-9170546

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

056-426648

056-411973

01-9730292

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

036-411386,

421204-8

036-412515

01-8164927

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

032-326268-71,323489

032-325225

01-9415586

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

035-525869 ต่อ 201

035-525867

01-8520660

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

034-250985,241198,

213279-80,251548

034-251550

01-8577573

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

034-622982-3

034-511734

01-8115089

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

032-425286

032-425286

01-9814547

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032-550887,550885

320-602002

01-8584193

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

034-711124,711571

034-711124

01-9425100

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

034-413920

-

01-8698191

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511189,511640,814337

038-512400

01-9290441

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

02-3895980 ต่อ 222

02-3951034

01-9268806

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

037-386393

037-386393

01-8628967

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

037-2ฃ425141-4 ต่อ 212

037-4251416

01-9814547

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

037-211626-7

037-211627

09-1174437

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

038-273523,278745,276631-6 ต่อ 104

038-274932

01-8643668

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

038-611369,967415-7

038-611336

01-8035462

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

039-332336

039-311553

01-9491951

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

039-512139

039-530347

09-9362766

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

042-248649,222356,221299 ต่อ 121

042-247897

09-8619196

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

042-312094 ต่อ 118

042-312992

01-8731591

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

042-465067-70

042-412650

01-9642521

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

042-812848,812745

042-811702

09-7103186

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

042-611430,611450,611741

042-611741

09-8403522

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

042-711157 ต่อ 1101

042-711157

01-7394848

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

042-511410

042-512463

01-3802580

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

043-811561,811711,812115

(สายตรง 816071)

043-812113

01-5449371

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

043-226042

043-327997

01-8909876

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

043-777971,777977

043-777970

01-9655627

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

043-511205

043-511087

01-8725152

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

044-465010-5 ต่อ 205,213,451

044-465021

01-8769483

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

044-812910

044-822195

01-8794664

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

044-611562,612233

044-612831

01-7257244

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

044-518402-5,518401

044-52645

01-7608574

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

045-242225,262692 ต่อ 1200

045-241918

01-7603404

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

045-511185

045-511185

01-8775615

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

045-616040-6

045-616042

01-8786265

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

045-712233-4,724713-7

045-724718

09-9493757

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

077-273010

077-281263

01-8948700

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

077-511997,511040

077-511996

-

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

077-812679,

835159,835158 ต่อ 701

077-811584

01-8952244

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

075-346942,343409-10

075-343406

01-8925111

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

075-501037

075-501046

01-5975891

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

074-621748

074-612344

01-9902710

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

076-212297 ต่อ 406

076-222915

01-9782127

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

076-411169-70,440623

076-412041

09-9739936

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

075-620218

075-612971

01-9702481

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

073-348639

073-336027

01-8987788

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

073-217210

073-213767

01-5425225

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

073-532061

073-532061

01-8961173

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

074-441564

074-311840

01-8976978

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

074-732341-2

074-721408

01-9900962