ระดับของสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A
 1. รพศ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลทั่วไประดับ M1
 1. รพ.สิรินธร
 2. รพ.ชุมแพ
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ M2
 1. รพ.บ้านไผ่
 2. รพ.พล
 3. รพร.กระนวน
โรงพยาบาลชุมชน F1
 1. รพ.น้ำพอง
โรงพยาบาลชุมชน F2
 1. รพ.สีชมพู
 2. รพ.ภูผาม่าน
 3. รพ.เปือยน้อย
 4. รพ.ชนบท
 5. รพ.แวงใหญ่
 6. รพ.แวงน้อย
 7. รพ.หนองสองห้อง
 8. รพ.เขาสวนกวาง
 9. รพ.อุบลรัตน์
 10. รพ.ซำสูง
 11. รพ.บ้านฝาง
 12. รพ.พระยืน
 13. รพ.หนองเรือ
 14. รพ.ภูเวียง
 15. รพ.มัญจาคีรี
โรงพยาบาลชุมชน F3
 1. รพ.โคกโพธิ์ไชย
 2. รพ.โนนศิลา
 3. รพ.เวียงเก่า
 4. รพ.หนองนาคำ
ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมืองP1
 1. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ
 2. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงอารามหลวง
 3. ศูนย์ชาตะผดุง
 4. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
 5. ศูนย์แพทย์หนองคะเน
รพ.สต.ระดับ P2

รพ.สต. 248 แห่ง