การอัพเดตเสร็จสมบูรณ์
กรุณารีสตาร์ทเครื่อง

หากรีสตาร์ทแล้วlmยังไม่อัพเดต

ต้องอัพเดตโปรแกรม NHSO Autern 3.0 ด้วยนะครับ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้