หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สธ.ยื่น ครม.ให้บัตรทองจีนโพ้นทะเล 3.8 หมื่น 22/12/59 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 5700
แนวทางการดำเนินงานเชิงรุก 16/07/58 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1636
แนวทางการบันทึกข้อมูลตามกลุ่มและขั้นตอน 16/07/58 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1102
สธ.ให้คนไทยที่มีปัญหาไร้สิทธิเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น 15/05/58 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1320
เพิ่มการให้สิทธิสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม 11/02/58 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1463
รู้จัก “กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ” ให้มากขึ้น 12/09/57 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 3794
การส่งข้อมูลเพื่อเบิกชดเชย 30/05/57 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1622
การเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 30/05/57 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1961
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย 30/05/57 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1868
แนวทางการใช้บริการสุขภาพ 30/05/57 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1867