หมวดหมู่รอง

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จัดทำโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ปรับปรุงเนื้อหา ธันวาคม ๒๕๖๐

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการบันทึกเวชระเบียนปี2563 22/01/63 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1095
ผลการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2563 22/01/63 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 1563
ปิดรับข้อมูลสิทธิ UC ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561 19/09/61 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 3643
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 19/03/61 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 2720
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” 04/04/60 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 4577
แนวทางการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web Service ของ สปสช. 30/03/60 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 10585
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13/01/60 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 6847
อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน 11/08/59 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 10723
อบรมเชิงปฏิบัติการ Unit Cost ปี2559 11/08/59 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 11923
คสช.ปลดล็อค ม.18(4) 06/07/59 เขียนโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฮิต: 12137