ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560
(12 votes)

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560 ประกอบไปด้วย

  • สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
  • แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีการให้บริการสาธารณสุขสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวData

Size 27.89 MB
Downloads 3583
Language Thai
License Karainfo.com
Author
Website
Price
Created 2559-11-02
Created by admin
Changed at 2559-11-04
Modified by admin

Download