ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 Version:2562
(1 vote)

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 /2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension

สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณคณะทำงานที่ได้ร่วมจัดทำแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการรักษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งขอให้ถือว่าเนื้อหาในแนวทางนี้เป็นเพียงข้อแนะนำตามหลักฐานทางวิชาการ มิได้เป็นกฎตายตัว และแพทย์ควรต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้เหมาะสมในแต่ละกรณีอย่างละเอียดตามสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติงาน
Data

Size 6.83 MB
Downloads 164
Language Thai
License Wiangfa.com
Author
Website
Price
Created 2563-01-13
Created by admin
Changed at 2563-01-13
Modified by admin

Download