ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: แรงงานต่างด้าว
หน้าที่ 1 จาก 2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
แรงงานต่างด้าว Files: 16
Files:
ประกาศการประกันสุขภาพคนต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น Version:2559

(0 votes)

Download
Download

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพบุคคลต่างด้าว ปี 2559 
Created
Size
Downloads
2559-04-26
207.47 KB
42
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา Version:2559

(0 votes)

Download
Download

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา โดยคุณสุวิมล พัฒนาวิศิษฏ์ นักวิชาการสาธารณสุข ....


Created
Size
Downloads
2559-04-26
1.84 MB
206
แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพคนต่างด้าว Version:2559

(0 votes)

Download
Download

แนวทางการดำเนินการประกันสุขภาพคนต่างด้าว โดยคุณสุวิมล พัฒนาวิศิษฏ์ ....


Created
Size
Downloads
2559-04-26
3.35 MB
77
นโยบายการประกันสุขภาพคนต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น Version:2559

(0 votes)

Download
Download

นโยบายการประกันสุขภาพคนต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น โดยคุณประภาพร บรรยงค์ ....


Created
Size
Downloads
2559-04-26
1.37 MB
31
อัตราค่าตรวจสุขภาพ Version:2559

(0 votes)

Download
Download

อัตราค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพบุคคลต่างด้าว ปี พศ.2559
Created
Size
Downloads
2559-04-26
155.57 KB
53
ผังขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว Version:2559

(0 votes)

Download
Download

ผังขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและกำหนดการดำเนินงานของศูนย์ One Stop Service ....


Created
Size
Downloads
2559-03-17
312.15 KB
94
หนังสือสั่งการดำเนินงานตรวจและประกันสุขภาพ2559 Version:2559

(2 votes)

Download
Download

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) เรื่อง ....


Created
Size
Downloads
2559-03-16
434.48 KB
90
ตัวอย่างบัตรชมพูและเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ Version:2559

(0 votes)

Download
Download

Created
Size
Downloads

2559-03-16
41.69 MB
88
ผลการดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว Version:2558

(1 vote)

Download
Download

นำเสนอผลการดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ....


Created
Size
Downloads
2558-07-16
2.03 MB
57
อัตราเงินที่ต้องโอนและรหัสสาขา ธกสปี 57

(1 vote)

Download
DownloadCreated
Size
Downloads
2557-07-23
21.67 KB
52