ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: ประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
หน้าที่ 1 จาก 2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
ประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ Files: 11
Files:
การขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในโปรแกรม Version:2558

(1 vote)

Download
Download

การบรรยาย โดย  คุณเจริญ  หนองน้ำ  รพ.ขอนแก่น เรื่อง ....


Created
Size
Downloads
2558-07-16
1.96 MB
211
แนวทางการดำเนินงานกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ Version:2558

(1 vote)

Download
Download

การบรรยายโดยนางบัวลักษณ์  จันทระ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ....


Created
Size
Downloads
2558-07-16
10.26 MB
206
แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89) Version:2558

(18 votes)

Download
Download

แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ ....


Created
Size
Downloads
2558-07-16
45.78 KB
1264
คู่มือดำเนินการประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2557 Version:2557

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2557-06-18
6.13 MB
202
ส่งไฟล์ Claim OPD Version:2557

(0 votes)

Download
Download

บันทึก/ส่งเบิกค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(StateLess)ในปี 2557
Created
Size
Downloads
2557-06-16
146 KB
1007
ไฟล์การรักษาที่ OPD Version:2557

(0 votes)

Download
Download

บันทึก/ส่งเบิกค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(StateLess)ในปี 2557
Created
Size
Downloads
2557-06-16
14.5 KB
50
ไฟล์ claim IPD Version:2557

(0 votes)

Download
Download

บันทึก/ส่งเบิกค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(StateLess)ในปี 2557
Created
Size
Downloads
2557-06-16
146.5 KB
423
ไฟล์การรักษาที่ IPD หรือ 12 แฟ้มข้อมูล Version:2557

(0 votes)

Download
Download

บันทึก/ส่งเบิกค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(StateLess)ในปี 2557
Created
Size
Downloads
2557-06-16
40.5 KB
55
แบบคำร้องย้ายสถานบริการ Version:2557

(6 votes)

Download
Download

แบบฟอร์มขอย้ายหน่วยบริการในโครงการประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ....


Created
Size
Downloads
3100-06-11
48.33 KB
120
ขั้นตอนการส่งข้อมูลขออนุมัติเลข13หลัก

(1 vote)

Download
Download

....


Created
Size
Downloads
3100-05-29
236.8 KB
93