ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: ประกันสังคม

Number of Subcategories: 1
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
ประกันสังคม Files: 7
Subcategories:
สิทธิประโยชน์ Files: 4

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม บรรยายโดยนางพิสมัย บุตรสามบ่อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

Files:
สิทธิประโยชน์ปี2561 Version:2561

(0 votes)

Download
Download

ไฟล์นำเสนอสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม นำเสนอโดย คุณพรรณี  ....


Created
Size
Downloads
2561-06-28
5.71 MB
89
ขั้นตอนหลังการติดตั้งโปรแกรมSSData1.4 Version:1.4

(0 votes)

Download
Download

ขั้นตอนการตั้งค่าและนำเข้า

ข้อมูลตั้งต้นหลังจากติดตั้งโปรแกรม SSData 1.40
Created
Size
Downloads
2557-10-08
552.63 KB
516
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมSSData Sub 1.4 Version:1.4

(28 votes)

Download
Download

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ssdata 1.4

และการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
Created
Size
Downloads
2557-10-08
774.84 KB
2353
การบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

(0 votes)

Download
Download

....


Created
Size
Downloads
2557-08-21
228.77 KB
689
บันทึกโปรแกรมผู้ป่วยใน

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2557-08-14
3.64 MB
1151
บันทึกโปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคม

(3 votes)

Download
Download

แนวทางการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม สำหรับ ....


Created
Size
Downloads
2557-08-14
3.11 MB
642
SSData Sub Version:1.4

(3 votes)

Download
Download

โปรแกรมบันทึกการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมในหน่วยบริการลูกข่าย
Created
Size
Downloads
2557-05-31
9.68 MB
673