ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: รายงานจำนวนประชากร

Number of Subcategories: 4
รายงานจำนวนประชากร Files: 0

สถิติและรายงานแยกประเภทงานลงทะเบียนสิทธิ ประกอบด้วย(๑)รายงานประชากรแยกหน่วยบริการประจำ (๒)รายงานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกตามหน่วยบริการปฐมภูมิ (๓)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่หมู่บ้าน (๔)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่อำเภอ 

Subcategories:
byHPรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายโรงพยาบาล Files: 78

รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

byPCUรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิ Files: 78

สรุปจำนวนประชากรตามสิทธิแยกรายหน่วยบริการปฏมภูมิในจังหวัดขอนแก่น

byDISรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายอำเภอ Files: 76

รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิประกันสุขภาพแยกรายอำเภอ

byMOOรายงานประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้าน Files: 78

รายงานจำนวนประชากรตามสิทธิแยกรายหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น


No files available yet for this category!