ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Number of Subcategories: 4
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า Files: 10

โครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษาโรคได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ภาครัฐ จะให้ประชาชนลงทะเบียนกับโรงพยาบาลและรัฐจัดสรรงบประมาณลงในโรงพยาบาลตามจำนวนคนและแจก บัตรประจำตัวให้แก่ผู้รับบริการเพื่อใช้ในการแสดงสิทธิเข้ารับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้

Subcategories:
ลงทะเบียนสิทธิ Files: 11
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ Files: 8

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4)ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ Subcategories: 7 Files: 42

แนวทางขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน Files: 6

แนวทางการบันทึกและการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย

Files:
UC Authen 2019 Version:2562

(0 votes)

Download
Download

โปรแกรม UC Authentication 4.2019 อัพเดต License Manager ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ....


Created
Size
Downloads
2562-01-02
2.08 MB
524
แบบฟอร์ม นค.1 ใหม่ Version:2559

(5 votes)

Download
Download

ทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ....


Created
Size
Downloads
2559-02-02
86.5 KB
211
อัพเดตNHSO Authen v2016 Version:2559

(3 votes)

Download
Download

อัพเดตโปรแกรม NHSO Authen 4.x เพิ่มปรับปรุง License Manager ปี 2016 สามารถใช้ได้ถึง Jan 16 05:34:25 2017 GMT
Created
Size
Downloads
2559-02-01
5.46 MB
1670
แนวทางop/pp Individual data ปี 2559 Version:2559

(8 votes)

Download
Download

แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ ....


Created
Size
Downloads
2558-10-15
179.49 KB
411
คู่มือการเชื่อมต่อwebserviceสปสช Version:1.1

(4 votes)

Download
Download

คู่มือการเขียนโปรแกรมภายนอกเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลตรวจสอบสิทธิของ สปสช.ผ่านWebservice ....


Created
Size
Downloads
2558-06-29
884.7 KB
401
โปรแกรมNHSO Authen Version:4.x

(5 votes)

Download
Download

โปรแกรมสำหรับเข้าระบบตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (NHSO Authen ....


Created
Size
Downloads
2558-07-02
6.15 MB
1966
โปรแกรมNHSO Client Version:1.0.23

(0 votes)

Download
Download

ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม NHSO Client เวอร์ชั่น 1.0.23 Last Update ....


Created
Size
Downloads
2558-07-02
64.88 MB
91
โปรแกรมบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ Version:2558

(0 votes)

Download
Download

ระบบผู้พิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ....


Created
Size
Downloads
2557-11-05
3.04 MB
902
OP/PP Individual data ปี 2558 Version:2558

(2 votes)

Download
Download

ประกาศสปสช. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก ....


Created
Size
Downloads
2557-10-27
203.03 KB
158
คู่มือหลักประกันสุขภาพ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2557-06-07
2.52 MB
392