ตามหนังสือที่ ขก 0032.005/ว63 เพื่อสำรวจข้อมูลการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1SkwCqPPZ66hyCZgv39TedBR5TvJT8sK3